ALV collage

  • Hjem
  • Aktuelt
  • Fra læringsnettverk til anskaffelse, tilbakeblikk.

Fra læringsnettverk til anskaffelse, tilbakeblikk.

Frå læringsnettverk til anskaffelseMed mål om å bidra til å bygge tverrfaglig kompetanse til å håndtere kommende anskaffelser av velferdsteknologi i kommunene, fikk Arena for Læring om Velferdsteknologi (ALV-Møre og Romsdal) i 2016 med seg Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre i gjennomføring av læringsnettverket: Arena for læring om smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi - et læringsnettverk om innovative offentlige anskaffelser og tjenesteinnovasjon.

I løpet av første samlingene i læringsnettverket ble det avdekket felles behov og ønske om å samarbeide for anskaffelse av «helhetlige velferdsteknologiske løsninger». I dette lå et behov for og ønske om behovsrettede løsninger med brukervennlige grensesnitt, som kommuniserer med hverandre gjennom hele tjenesteforløpet (back stage og front stage). Dette ledet frem til at 12 kommuner initierte et samarbeid om en felles prosess. Det er nå laget et notat som har mål om å oppsummere og gi et innblikk i bakgrunnen for samarbeidet, erfaringer fra gjennomføringen av felles markedsdialog og anskaffelse av pasientvarslingsanlegg, samt kort om status og videre planer.

Oppsummering av prosess - helhetlige velferdsteknologiske løsninger pr.11.09.17.pdf

Vedlegg 1. Dialognotat

Vedlegg 2. Tilbakemelding fra leverandører

Vedlegg 3. Konkurransegrunnlag